ceor מאפיה

תהליך של איפיון עיצוב ופיתוח אתר אינטרנט מכירתי למאפיית בוטיק. התהליך כלל היצמדות לקו המיתוגי הקיים של העסק. עיצוב אייקונים בהתאמה אישית לקטגוריות המוצרים. תכנון מדוקדק של הפרוייקט וצרכי העסק ואופי הזמנת המוצרים משני סניפי המאפייה.

אתר אינטרנט למאפיה